Wet- en regelgeving

Met passie voor uw agrarisch bedrijf bent u dag-in-dag-uit druk met het beste te halen van uw grond, uit uw dieren en uit uzelf. Dit doet u graag in alle vrijheid, maar het voelt soms alsof u teveel beperkt wordt door alle telkens veranderende wetten en regels. Het aantal dieren, de hoeveelheid mest, uw bouwplan en de totale bedrijfsvoering, bij al uw keuzes is het nodig rekening te houden met de hiervoor geldende wettelijke kaders en verplichtingen. Achteraf corrigeren kost vaak nog meer tijd, ergernis en geld. Het is dan ook het beste om hier in één keer goed mee om te gaan.

Een deel van de wet- en regelgeving kan u ook helpen bij de ontwikkeling van uw onderneming. Er zijn diverse subsidies en fiscale voordelen voor ondernemers en soms specifiek voor de agrarische sector. Als u investeringsplannen heeft, is het van belang dat u dit tijdig met uw adviseur bespreekt, zodat voor u kan worden nagegaan of er regelingen beschikbaar zijn die voor u financieel interessant kunnen zijn.

Van der Meer adviseert u graag hoe u in uw situatie met de specifieke wet- en regelgeving rekening dient te houden bij uw dagelijkse gang van zaken. Ook kunnen wij voor u of samen met u eventuele bijbehorende administratie of aanvragen verzorgen.