Melkveehouderij

Van der Meer is met vestigingen in Oosterwolde, Groningen en Leek nauw verbonden met het plattelandsleven van de Noordelijke Provincies. Deze verbondenheid, aangevuld met kennis van en passie voor de landbouwsector, zorgt voor een inspirerend en bloeiend Agrarisch Team.

Financiële Analyse

Naast de jaarrekening maken steeds meer veehouders gebruik van de Financiële analyse inclusief bedrijfsvergelijking. Deze analyse geeft meer inzicht in de kosten en opbrengsten per 100 kg melk. Door deze cijfers te vergelijken met een groep bedrijven die qua omvang even groot zijn, beoordeelt  de melkveehouder samen met de adviseur waar de kracht en waar de verbeterpunten van zijn bedrijf liggen. Belangrijk getal in de bedrijfsvergelijking is: de reserveringscapaciteit per 100 kg melk. U krijgt hiermee een weergave van de ontwikkelingsruimte van uw melkveebedrijf.

Toekomst Bedrijf

Vanuit de Financiële analyse is het nog een kleine stap naar een begroting en/of investeringsplan voor de komende maanden/jaren. Door dit als ondernemer en adviseur samen op te stellen krijgt u  zicht op de financiële gevolgen van de gewenste bedrijfsontwikkeling of van sectorontwikkelingen. Vervolgens is het de basis voor een goed gesprek met financieringsinstellingen. De juiste voorbereiding op zo’n gesprek getuigd van vooruitziend ondernemerschap.

Kennis delen

Van der Meer investeert al jaren in specialistische kennis op het gebied van de melkveehouderij. Deze kennis delen we graag met u door middel van een nieuwsbrief, studieclub en het organiseren van boerenavonden. Iedereen die geïnteresseerd is, nodigen we van harte uit om zich hiervoor bij ons aan te melden.

Advies

Als een verlengstuk van uw eigen ondernemerschap maakt u gebruik van de inzet van de adviseurs van Van der Meer. Met het stellen van de juiste vragen komen we tot het goede advies voor u. Wie bent u als ondernemer? Waar loopt u op dit moment tegen aan? Wat verwacht u van de toekomst? Is bedrijfsoverdracht een optie, of juist niet? Gezamenlijk een koers voor de toekomst uitstippelen, dat noemen wij: Advies op maat voor optimaal resultaat!