Akkerbouw

Van der Meer is met vestigingen in Oosterwolde, Groningen en Leek nauw verbonden met het plattelandsleven van de Noordelijke Provincies. Deze verbondenheid, aangevuld met kennis van en passie voor de landbouwsector, zorgt voor een inspirerend en bloeiend Agrarisch Team.

Kapitaal intensief

De akkerbouwsector heeft zich de afgelopen jaren in een rustig tempo ontwikkeld. De bouwplannen van bedrijven in de akkerbouw zijn in de loop der jaren niet veel veranderd. Verder is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte beperkt gegroeid. Dit heeft deels te maken met het kapitaalintensieve karakter van de akkerbouw. Meer oppervlakte vergt grote extra investeringen, terwijl de kasstroom relatief weinig groeit. Naast de geleidelijke groei in hectares heeft de akkerbouwsector veel aandacht besteed aan teeltoptimalisatie, opbrengstverhogende maatregelen op het gebied van rasontwikkeling en een efficiëntere inzet van arbeid en machines. De toenemende vraag naar voedsel zal de motor achter de sector blijven, waarbij hoogstaande kennis en efficiënte teeltmethoden, tezamen met een sterke focus op export, belangrijke concurrentiefactoren zijn.

Advies

Elke akkerbouwer zou zichzelf de vraag moeten stellen welke kant hij met het bedrijf op wil en waar hij als ondernemer over tien jaar wil staan. Bij het nadenken hierover wil Van der Meer graag een uitdagende en ondersteunende rol (blijven) spelen. Wij noemen dat: Advies op maat voor optimaal resultaat.