Forse stijging Pachtnormen 2024

De pachtnormen 2024 zijn fors gestegen met, afhankelijk van het pachtprijsgebied, wel 16% tot 65%. De nieuwe pachtnormen gelden vanaf 1 juli 2024. De normen zijn van toepassing op reguliere pachtcontracten en geliberaliseerde pachtcontracten langer dan 6 jaar. De aanpassingen worden van rechtswege aangepast. Dit betekent dat uw verpachter deze nieuwe normen met de start van het nieuwe pachtjaar door kan voeren.

Pachtnormen ‘los land’

De nieuwe pachtnormen voor ‘los land’ zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2018-2022. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten van het jaar 2017 weggevallen en van het jaar 2022 toegevoegd.

Akkerbouw

Voor de akkerbouw is een jaar met een iets lager dan gemiddeld inkomen afgevallen (2017), terwijl het jaar 2022 gemiddeld op een zeer hoog niveau is uitgekomen. Regionaal zijn er wel verschillen.

Melkveehouderij

In de melkveehouderij waren de resultaten in 2017 goed, echter het inkomen in 2022 was gemiddeld zeer hoog. Ook in de melkveehouderij zijn regionale verschillen aanwezig.

Tuinland

De pachtnormen voor tuinland zijn ook hoger ten opzichte van vorig jaar, maar de procentuele stijging is minder fors.

Regionorm of veranderpercentage

In de bijlage vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. De regionorm geldt voor u wanneer uw pachtcontract vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Is uw pachtcontract van vóór 1 september 2007? Dan is het veranderpercentage voor u van toepassing.