SABE 2024: adviesvouchers vanaf 5 juni aanvragen

Heeft u plannen om uw bedrijf te verduurzamen? Dan kunt u een voucher (subsidie) aanvragen voor advies over duurzaam ondernemen. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toereikend is.

Adviesvoucher

Een adviesvoucher kunt u gebruiken voor een bedrijfsadvies over de aandachtsgebieden ‘Kringlooplandbouw’ en/of ‘Duurzaam ondernemerschap’. U moet hiervoor een BAS-adviseur inschakelen.

BAS-adviseur: onafhankelijk en erkend

Een BAS-adviseur is onafhankelijk en moet geregistreerd staan in het register ‘Bedrijfsadviseringssysteem’ (BAS-register). Zie voor meer informatie de site van RVO.

Waarde en aanvragen

U kunt tot 80% van de kosten van het advies vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500 (waarde voucher). U kunt de voucher aanvragen t/m 17 juli.

Budget snel vol?

De verwachting is dat de belangstelling voor deze adviesvoucher groot is. Heeft u interesse? Vraag de voucher dan spoedig aan.