Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd, uiterlijk 29 februari melden.

Dit jaar kunt u zich weer aanmelden voor de ‘Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest’. U moet zich uiterlijk 29 februari melden bij RVO. De voorwaarden zijn gelijk aan de voorgaande jaren.

Bovengronds mest uitrijden

Alleen als u zich heeft aangemeld voor de vrijstellingsregeling mag u de mest bovengronds uitrijden. Aan deze vrijstellingsregeling zitten een behoorlijk aantal voorwaarden. Zo mag u o.a. alleen mest bovengrond uitrijden dat op uw eigen bedrijf is geproduceerd. Dit mag ook alleen maar op grasland. Op bouwland moet u de mest altijd emissiearm uitrijden. Daarnaast moet u voldoende weidegang toepassen en mag uw stikstofoverschot niet te groot zijn.

Geen derogatie

De vrijstellingsregeling kan niet gecombineerd worden met derogatie. U zult een keuze moeten maken voor welke regeling u zich wilt aanmelden.

Uiterlijk 29 februari melden bij RVO

Wilt u gebruik maken van de vrijstelling? Dan moet u zich uiterlijk 29 februari melden bij RVO. Daarnaast vind u op de site van RVO alle voorwaarden.