GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst

Op dit moment hebben enkele provincies een interessante subsidieregeling op basis van een investeringslijst opengesteld. De verwachting is dat andere provincies volgen.

Provinciale openstelling vanuit het GLB

Deze provinciale subsidies worden opengesteld vanuit het GLB. Vóór 2023 waren dergelijke subsidies bekend als ‘POP3-subsidies’.

Subsidie voor investeringen op landbouwbedrijf

Landbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen op basis van een uitgebreide investeringslijst. Op de lijst staan diverse landbouwwerktuigen, maar bijvoorbeeld ook mestscheidingsinstallaties, investeringen om het stalklimaat te verbeteren en investeringen in het kader van precisielandbouw, enzovoort.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Voor Jonge landbouwers bedraagt de subsidie 55%.

Openstellingen en puntensysteem

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben deze subsidie opengesteld t/m 12 februari (17:00 u). Voor de provincie Noord-Brabant geldt een openstelling t/m 18 maart (17:00 u). De overige provincies zullen waarschijnlijk binnenkort volgen.

Toekenning op basis van puntensysteem

De subsidie wordt toegekend op basis van een puntensysteem. Hierdoor maakt het niet uit op welk moment u de subsidieaanvraag indient (binnen de openstellingsperiode).

Verschillen in investeringslijst en subsidiebedrag

Ieder provincie stelt een eigen subsidieregeling vast. Hiervoor kunnen er o.a. verschillen zitten in de investeringslijst en het minimale en maximale subsidiebedrag.