Bemestingsplan niet-derogatiebedrijf: geplande bemesting per gewas voldoende

Ook bedrijven zonder derogatie zijn sinds 2023 verplicht om een bemestingsplan op te stellen. RVO heeft de voorwaarden voor dit bemestingsplan nu wat praktisch uitgelegd. Ook een bemestingsplan op gewasniveau is nu voldoende.

Voorwaarden bemestingsplan

RVO heeft in een toelichting op haar site behoorlijke strikte voorwaarden aan het bemestingsplan gesteld. Zo moet voor ieder perceel apart een bemestingsadvies worden opgesteld, terwijl dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Inmiddels heeft RVO aangegeven dat een bemestingsplan per gewas ook aan de eisen voldoet.

Advies per gewas

Het bemestingsplan mag u ook o.b.v. de oppervlakte per gewas opstellen. U maakt wel een onderscheid naar grondsoort. Wijkt het bemestingsadvies af door bijvoorbeeld een ander ras of perceelsspecifieke informatie? Dan zult u logischerwijs een apart advies op moeten nemen.

Vergelijking met gebruiksnormen

Nadat u het bemestingsadvies heeft opgesteld kunt u de geplande bemesting vergelijken met de wettelijke bemestingsruimte. Hierbij houdt u ook rekening met eventueel aanwezige voorraden.