Eco-activiteit op bufferstrook en als ‘niet-productief’?

Wilt u een eco-activiteit toepassen op een verplichte bufferstrook? Ook in 2024 blijft dit in de meeste gevallen toegestaan. Een eco-activiteit inzetten op ‘niet-productief areaal’ mag echter vaak niet.

Eco-activiteit op bufferstrook

U mag de meeste eco-activiteiten ook toepassen op een verplichte bufferstrook. Uiteraard alleen als u aan alle voorwaarden voldoet. Alleen de volgende eco-activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Groene braak.
 • Precisiebemesting.
 • Precisiegewasbeschermering
 • Fertigatie

De laatste drie zijn logischerwijs niet toegestaan omdat op een bufferstrook geen bemesting en gewasbescherming is toegestaan.

Eco-activiteit op NPA

Veel eco-activiteiten zijn niet toegestaan op gronden die als ‘niet-productief areaal’ (NPA) worden ingezet. De volgende eco-activiteiten zijn wel toegestaan op NPA:

 • Groenbedekking.
 • Heg, haag, struweel.
 • Landschapselement hout.
 • Groene braak.
 • Bufferstroken langs gras- en bouwland.
 • Biologische landbouw.
 • Strokenteelt (alleen niet-productieve stroken).