Meldt uiterlijk 31-12: productierechten, mestverwerking en fosfaatruimte

Aan het einde van het kalenderjaar moet u diverse zaken rondom de mestboekhouding hebben geregeld. Zo moeten de productierechten op orde zijn en moet u voldoende mest verwerkt hebben. Daarnaast kunt u t/m 31 december melden dat u gebruik wilt maken van de fosfaatverrekening en percelen bouwland aanmelden voor de verhoogde fosfaatnorm.

Varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

Houdt u varkens, pluimvee of melkvee? Dan moet het aantal gehouden stuks vee in 2023 passen binnen het aantal rechten dat u heeft. Heeft u nog niet voldoende rechten? Dan kunt u t/m 31 december rechten bijkopen en/of leasen. Heeft u nog rechten over? Ook dan geldt dat u deze t/m 31 december kunt verkopen en/of verleasen. Een overdracht na 31 december telt niet meer mee in 2023.

Invullen mestverwerkingsplicht

Heeft u een mestverwerkingsplicht? Dan kunt u tot uiterlijk 31 december de mest laten verwerken. U kunt de verwerkingsplicht ook over dragen middels een VVO. Laat u meer mest verwerken dan uw verwerkingsplicht? Dan kunt u de mestverwerkingsplicht van een ander overnemen. U moet deze overdracht uiterlijk 31 december bij RVO melden.

Mest verwerken met drie partijen

Laat u mest verwerken met een zogenoemde ‘Driepartijenovereenkomst’? Meld deze overeenkomst ook uiterlijk 31 december bij RVO.

Fosfaatplaatsingsruimte

Heeft u teveel dierlijke mest aangevoerd? Dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de fosfaatverrekening. U moet zich uiterlijk 31 december melden bij RVO. Daarnaast kunt u op bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’ extra fosfaatruimte krijgen als u gebruik maakt van voldoende organisch stofrijke mest. De percelen waarop dit speelt meld u ook uiterlijk 31 december.