Registreer vanggewas uiterlijk 30 november bij RVO

Vanaf 15 oktober t/m 30 november kunt u bij RVO de teelt van vanggewassen registreren. Deze registratie is in sommige situaties verplicht. Het verplichte vanggewas na mais heeft u, als het goed is, al in de Gecombineerde opgave gemeld. Echter het vanggewas voor de ‘stimuleringsmaatregel’ en het vanggewas als rustgewas op zand- en lössgrond moet u nog melden. Daarnaast is het advies om het vanggewas voor de invulling van GLMC 7 ook door te geven.

Stimuleringsmaatregel en vanggewas als rustgewas

Sinds dit jaar geldt op zand- en lössgrond een ‘stimuleringsmaatregel’ om na de oogst een vanggewas in te zaaien. Zaait u na 1 oktober of helemaal geen vanggewas? Dan krijgt u een korting op de stikstofnorm. Om de korting te voorkomen moet u het vanggewas tijdig inzaaien en bij RVO melden. Daarnaast kunt u ook het vanggewas melden dat u als rustgewas teelt.

GLMC 7 gewasrotatie

Vanaf 2024 moet u ieder jaar  op minimaal 1/3 van uw bouwland een andere gewas telen. Dit kan ook door na de hoofdteelt een vanggewas in te zaaien. Dit vanggewas laat u tot de volgende hoofdteelt staan. Een vanggewas in 2023 telt ook mee. Het advies is om dit vanggewas ook bij RVO te registreren.

Vrijstelling meer dan 75% gras

De gewasrotatie is voor u niet verplicht als uw bedrijf onder een vrijstelling valt. Bijvoorbeeld als u meer dan 75% grasland heeft.

Doorgeven t/m 30 november

De bovenstaande vanggewassen kunt u t/m 30 november doorgeven. U kunt aangeven welk gewas u heeft gezaaid en wat de inzaaidatum is. Daarnaast kunt u soms ook specificeren voor welke regeling het vanggewas wordt geteeld.