Voucher voor cursus ‘duurzame landbouw’

U kunt vanaf 1 september een voucher aanvragen voor het volgen van een cursus. De waarde van de voucher bedraagt € 800. De cursus kunt u volgen bij een van de deelnemende kennisinstellingen. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Keuze uit drietal cursussen

Met de voucher kunt u één van onderstaande verdiepingscursussen volgen:

  • Stikstof in de landbouw.
  • Precisielandbouw
  • Natuurinclusief ondernemen in de landbouw.

Kennisinstellingen

De cursus kunt u volgen bij één van de volgende kennisinstellingen: Openbare Universiteit te Wageningen, HAS Green Academy, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein of Hogeschool INHOLLAND.

Waarde voucher

Met de voucher kunt u 100% van de kosten van de cursus vergoed krijgen. Dit geldt tot een maximum van € 800 (waarde voucher). Een eigen bijdrage is niet verplicht.

Aanvragen en verzilveren

U kunt de voucher in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 aanvragen via mijn.rvo.nl. Bij de aanvraag moet u o.a. de betreffende kennisinstelling opgeven. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Verzilveren

Voor het verzilveren van uw voucher moet u deze overdragen aan de kennisinstelling. De kennisinstelling moet de voucher binnen één jaar na dagtekening ‘inleveren’ bij RVO.