Subsidie werktuigen voor vernietigen groenbemester

In de periode van 1 t/m 29 september 2023 kunt u subsidie aanvragen voor werktuigen om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van de aanschafkosten. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie voor werktuigen om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’

De subsidie is bedoeld voor werktuigen, die geschikt zijn voor het vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken van groenbemesters of vanggewassen.

Hoogte van de subsidie

U kunt subsidie krijgen voor 50% van de aanschafkosten van nieuwe werktuigen. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 125.000. Uw investeringsbedrag moet daardoor minimaal € 10.000 zijn.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • U kunt voor maximaal twee apparaten subsidie aanvragen.
  • U mag op het moment van aanvraag mogen geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. U mag een offerte nog niet ondertekend hebben.

Aanvraag en toewijzing

U kunt de subsidie in de openstellingsperiode aanvragen via mijn.rvo.nl. De aanvragen worden afgehandeld en toegewezen op basis van volgorde van binnenkomst.