Vanaf 2024 vaak geen stikstofnorm groenbemester meer

Vanaf 2024 krijgt u in de meeste situaties geen stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester. De aanscherping werd eerder aangekondigd voor 2023 maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van granen, gras- en koolzaad kunt u in 2024 nog een stikstofgebruiksnorm krijgen.

Stikstofnorm groenbemester 2024

U kunt vanaf 2024 een stikstofgebruiksnorm krijgen voor een niet-vlinderbloemige groenbemester. Dit geldt alleen als u de groenbemesters:

  • Aansluitend na graszaad, koolzaad of graan teelt.
  • Uiterlijk 31 augustus inzaait.
  • Minimaal t/m 31 januari teelt.

Stikstofnorm graszaadstoppel

In 2024 kunt u nog steeds een stikstofgebruiksnorm krijgen voor uw graszaadstoppel. Om de stikstofgebruiksnorm te kunnen toepassen moet u het graszaad uiterlijk 15 september oogsten. Daarnaast moet u de stoppel na de oogst een periode in stand houden. Afhankelijk van de situatie houd u zich aan de volgende instandhoudingsperiode:

  • Zand- löss- en veengrond: minimaal t/m 1 december.
  • Kleigrond: tenminste 8 weken.
  • Alle grondsoorten: minimaal 10 weken in het ‘groeiseizoen’. Na vernietiging van de graszaadstoppel teelt u een volggewas.