Waarde productierechten bij opkoopregelingen

Deelnemers aan de opkoopregelingen Lbv-plus of Lbv moeten productierechten laten vervallen. De waarde voor deze productierechten is onlangs vastgesteld.

Vergoeding 100% van marktwaarde

De vergoeding voor het inleveren van productierechten is 100% van de marktwaarde. Deze marktwaarde is vastgesteld op het moment dat de aanvraagperiode is gestart (3 juli 2023).

Vastgestelde waarde

In tabel 1 staan de vergoedingen voor de in te leveren productierechten per diersoort en per regio. Deze vergoedingen gelden zowel voor Lbv-plus als voor Lbv.

Tabel 1. Vergoedingen voor de dierrechten per diersoort en per regio

Vervallen rechten Regio Waarde

per recht

Varkensrechten Zuid € 150,00
  Oost € 31,00
  Overig € 27,50
Pluimveerechten Zuid € 10,75
  Oost € 19,00
  Overig € 8,25
Fosfaatrechten n.v.t. € 121,00

 

Minimaal in te leveren productierechten

Varkens- en pluimveebedrijven moeten minimaal 80% van de benodigde varkens- of pluimveerechten laten vervallen. Voor rundveebedrijven is dit minimaal 95% van de benodigde fosfaatrechten. Hierbij wordt gekeken naar de aantallen dieren die in de stikstofberekening zijn meegenomen.