Informatieplicht energiebesparing 2023

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan moet u aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn. Ook moet u aangeven welke maatregelen u inmiddels al heeft genomen of gaat nemen.

Verplicht energiebesparende maatregelen treffen

Verbruikt u minimaal de bovengenoemde hoeveelheid energie (incl. zelf opgewekte energie)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar hebben.

‘Informatieplicht energiebesparing’

U moet dan ook voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Vanaf dit jaar geldt dit ook voor bedrijven met een ‘Omgevingsvergunning milieu’.

Vrijstellingen

Uw bedrijf is vrijgesteld als uw bedrijf:

  • Jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruikt.
  • Voor het energieverbruik alleen gebruik maakt van hernieuwbare energie, die wordt geproduceerd binnen uw inrichting.

Indienen rapportage bij RVO

De rapportage voor de ‘Informatieplicht energiebesparing’ moet u uiterlijk 1 december 2023 indienen bij mijn.rvo.nl.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de site van RVO en de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing.