Forse stijgingen Pachtnormen 2023

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt. Deze gelden vanaf 1 juli 2023. De pachtnormen zijn fors gestegen: van 12% tot 54%, afhankelijk van het pachtprijsgebied. Met deze nieuwe normen kunt u controleren of de nieuwe pachtprijzen goed worden doorgevoerd voor het nieuwe pachtjaar vanaf 1 juli 2023.

Pachtnormen ‘los land’

De nieuwe pachtnormen voor ‘los land’ zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2017-2021. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten van het jaar 2016 weggevallen en van het jaar 2021 toegevoegd.

Akkerbouw

Voor de akkerbouw is een jaar met een iets lager dan gemiddeld inkomen afgevallen (2016), terwijl het inkomen van het jaar 2021 ver boven het langjarig gemiddelde uitsteekt. Regionaal zijn er wel verschillen.

Melkveehouderij

In de melkveehouderij waren de resultaten in 2016 matig, terwijl het inkomensjaar 2021 ruim boven het gemiddelde lag. Daarnaast zijn ook in de melkveehouderij regionale verschillen aanwezig. Echter deze zijn minder groot dan in de akkerbouw.

Tuinland

De pachtnormen voor tuinland zijn fors hoger ten opzichte van vorig jaar.

Regionorm of veranderpercentage

In de bijlage vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. De regionorm geldt voor u wanneer uw pachtcontract vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Is uw pachtcontract van vóór 1 september 2007? Dan is het veranderpercentage voor u van toepassing. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.