Adviesvoucher voor piekbelaster

Voldoet u, binnen de opkoopregeling Lbv-plus, aan de drempelwaarde voor ‘piekbelaster’? Dan kunt u een adviesvoucher aanvragen ter waarde van € 1.500. Dit kan in de periode van 10 juli t/m 1 december 2023. Met deze adviesvoucher kunt u een erkend BAS-adviseur inschakelen voor advies over de toekomst van uw bedrijf: stoppen, omschakelen, verplaatsen, innoveren en/of extensiveren.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden enkele voorwaarden:

  • U toont met de ‘AERIUS Check’ aan dat uw locatie voldoet aan de drempelwaarde voor ‘piekbelasters’ (minimaal 2.500 mol stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden).
  • U schakelt een erkend agrarisch bedrijfsadviseur (BAS-adviseur) in die het advies verzorgt.
  • Het advies gaat over vermindering van de stikstofuitstoot op uw bedrijf middels stoppen, omschakelen, verplaatsen, innoveren en/of extensiveren.

Aandachtsgebieden

De BAS-adviseur moet zijn geregistreerd met tenminste één van onderstaande aandachtsgebieden in het kader van  ‘Duurzame Ondernemerschap’:

  • Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf (E1).
  • Bedrijfsopvolging (E3).

Toewijzing en verzilveren

De toewijzing gaat op volgorde van binnenkomst. Echter er lijkt voldoende budget te zijn voor alle, volgens de overheid, circa 3.000 piekbelasters.