Opkoopregeling Lbv – stikstofreductie

Naast de stoppersregeling voor zogenaamde ‘piekbelasters’ gaat per 3 juli ook de opkoopregeling ‘Lbv’ van start. In de periode van 3 juli t/m 1 december stelt RVO deze opkoopregeling open. Overweegt u om uw bedrijf te beëindigen en bent u geen ‘piekbelaster’? Dan is deze regeling wellicht wat voor u. Laat u goed adviseren bij dit ingrijpende besluit. U kunt aan deze regeling meedoen als u een bepaalde stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied heeft. Deze is verschillend per gebied.

Wanneer komt u in aanmerking?

Houdt u melkvee, varkens, kippen en/of kalkoenen, dus dieren waarvoor u rechten nodig heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. De stikstofdepositie op tenminste één Natura 2000-gebied moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden.

Berekenen met AERIUS Check

U kunt met het programma AERIUS Check laten berekenen of u boven de drempelwaarde van tenminste één Natura 2000-gebied uitkomt.

Subsidie voor twee onderdelen

U kunt voor onderstaande onderdelen subsidie krijgen.

  • Waardeverlies productiecapaciteit. De subsidie bedraagt 100% van de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Deze is afhankelijk van de leeftijd van uw stal. Hiervoor zijn tabellen beschikbaar.
  • Vervallen productierechten. De subsidie is gelijk aan de marktwaarde. Deze wordt begin juli bekendgemaakt.

Geen sloopvergoeding

U ontvangt geen vergoeding voor de sloopkosten. Maar u bent wel verplicht om uw stallen, mest- en voeropslagen te slopen en af te voeren.

Aanvragen en rangschikking

U kunt de subsidie aanvragen via ‘mijn.rvo.nl’. Bij overschrijding van het budget rangschikt RVO de aanvragen, per diersoort, op basis van kostenefficiëntie: het laagste subsidiebedrag per mol stikstofreductie komt het eerst in aanmerking.

Geen landbouwhuisdieren meer

Net als bij ‘Lbv-plus’ moet u de locatie ‘onomkeerbaar sluiten’. Op de locatie mag u geen landbouwhuisdieren meer houden. Ook mag u in Nederland en in de rest van de Europese Unie geen bedrijf meer beginnen met diersoorten waarvoor u subsidie krijgt. U moet dus echt stoppen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de site van RVO.