Subsidie behoud van graslandareaal vanaf 19 juni

Derogatiebedrijven kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de ‘Subsidie behoud areaal grasland’. U kunt deze subsidie vanaf 19 juni aanvragen. RVO behandeld de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Achtergrond subsidie

De subsidie wordt opengesteld om de volgende redenen. Vanaf dit jaar wordt de derogatienorm afgebouwd. Hierdoor moet u extra kosten maken vanwege o.a. extra mestafzet. Ook wil de overheid dat u derogatie blijft aanvragen, zodat het aandeel (blijvend) grasland op peil blijft. Om deze redenen wordt de subsidie opengesteld.

Openstellingsperiode

U kunt de subsidie aanvragen bij ‘mijn.rvo.nl’ in de periode van 19 juni t/m 18 juli 2023.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u in 2021 of 2022 derogatie had, en dit jaar weer derogatie verleend krijgt. Kunt u nu geen derogatie meer aanvragen omdat al uw percelen in een grondwaterbeschermingsgebied en/of een Natura 2000-gebied liggen? Dan kunt u ook in aanmerking komen, als u tenminste 80% grasland heeft.

Hoogte subsidiebedrag.

De subsidie bedraagt € 20/ha landbouwgrond voor iedere 10 kg dat de norm wordt afgebouwd t.o.v. de oorspronkelijke norm in 2022 (was 250 of 230 kg). U kunt over de drie jaar maximaal € 20.000 subsidie aanvragen, vanwege het de-minimisplafond. Daarnaast kan de subsidie worden verlaagd als u het de-minimisplafond, door andere subsidies overschrijdt.