Vanggewas na mais soms ook voor eco-activiteit

U kunt, onder voorwaarden, een verplicht vanggewas na mais inzetten voor de eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en/of ‘groenbedekking’. Er moet o.a. sprake zijn van een ‘toegestaan vanggewas’. Hierdoor vallen wintergranen af.

Verplicht vanggewas na mais

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan bent u verplicht om na de teelt van uw mais een vanggewas te telen. Vanaf 2023 geldt dit ook als u een derogatiebedrijf heeft in de nieuwe ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’.

Toegestane vanggewassen

Afhankelijk van de soort mais (snijmais, biologische snijmais of overige mais) en het moment van inzaaien van het vanggewas kunt u kiezen uit de volgende gewassen: gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, -gerst, -tarwe, triticale, Japanse haver of spelt.

Gewassen voor eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en ‘groenbedekking’

De toegestane gewassen voor de eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en ‘groenbedekking’ zijn vermeld op deze gewassenlijst (pag. 9 – 12). De gewassenlijsten voor de betreffende eco-activiteiten zijn gelijk.

Verplicht vanggewas combineren met eco-activiteit

Alleen de volgende gewassen, die u als verplicht vanggewas kunt inzetten, kunt u ook gebruiken bij de genoemde eco-activiteiten:

  • Gras
  • Bladkool
  • Bladrammenas
  • Winterrogge
  • Japanse haver

Let op: er zijn nog wel verschillen in de teeltperiode en het vernietigen van het vanggewas. Van belang is dat u voldoet aan de voorwaarden van het verplichte vanggewas en de voorwaarden van de betreffende eco-activiteit.