‘Spontane opkomst’ bij eco-activiteit ‘groene braak’

De eco-activiteit ‘groene braak’ kunt u ook invullen met het gewas ‘Groene braak, spontane opkomst’. Het is de bedoeling dat, door spontane opkomst, een mengsel ontstaat van verschillende gewassen. Hierbij mag geen enkel gewas overwegend aanwezig zijn. Het ‘gewas’ voldoet hierdoor aan de definitie van een ‘Agrarisch natuurmengsel’.

Soort gewas niet van belang

Bij ‘Groene braak, spontane opkomst’ is het niet van belang welke gewassen spontaan opkomen. Wel is van belang dat ‘geen van de gewassen overwegend aanwezig is’. De bedekking mag bijvoorbeeld niet uit meer dan 50% gras bestaan. Dan is het gewas immers ‘gras‘.

Gelijk aan ‘Agrarisch natuurmengsel’

Met bovenstaande voorwaarde voldoet het gewas aan de definitie van ‘Agrarisch natuurmengsel’. Het gewas dat op de wettelijke lijst met toegestane gewassen is vermeld.

Opgave gewascode: ‘Agrarisch natuurmengsel’ of ‘Groene braak, spontane opkomst’?

Het enige verschil tussen een ‘Agrarisch natuurmengsel’ en ‘Groene braak, spontane opkomst’ is dat een ‘Agrarisch natuurmengsel’ is ingezaaid. Dit betekent dat u, bij de teelt van bovenstaand mengsel van gewassen, kunt kiezen uit de volgende gewascodes:

  • Bij inzaai: gewascode 1926 Agrarisch natuurmengsel.
  • Bij spontane opkomst: gewascode 6794 Groene braak, spontane opkomst.