Uitstel Gecombineerde opgave, niet voor fosfaatmonsters

De uiterste datum om uw Gecombineerde opgave in te dienen is verzet naar 15 juni. Wilt u dit jaar fosfaatdifferentiatie toepassen? Dan moet u de analyseresultaten van uw grondmonsters wel op 15 mei beschikbaar hebben. Doorgeven kan t/m 15 juni.

Uitstel door nieuwe en complexe regelgeving

De minister heeft besloten om de indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) dit jaar met een maand te verlengen. Mede door de late bekendmaking van het nieuwe GLB, de invoering van de bufferstroken en de complexiteit van de nieuwe regelgeving (o.a. eco-regeling) is 15 mei voor veel boeren en adviseurs niet haalbaar.

Melden fosfaatdifferentiatie

Wilt u een hogere fosfaatnorm voor uw percelen hanteren? Dan kunt u in de GO aangeven dat u gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie. U moet dan ook de analyseresultaten van uw grondmonsters uiterlijk 15 juni doorgeven.

Fosfaatmonsters uiterlijk 15 mei beschikbaar

Voor regels van de fosfaatdifferentiatie geldt geen uitstel. Dit betekent dat u de analyseresultaten van uw grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei beschikbaar moet hebben. Daarnaast mogen deze grondmonsters maximaal 4 jaar oud zijn. Alleen grondmonsters met een monsterdatum vanaf 16 mei 2019 zijn in 2023 geldig.