Gecombineerde opgave:
een hele klus, begin op tijd

De Gecombineerde opgave is dit jaar een hele klus! Dit begint al met het intekenen met uw percelen, bufferstroken en landschapselementen. Invullen kan tot uiterlijk 15 mei. Het belang is groot. Met de Gecombineerde opgave meld u zich aan voor GLB-subsidies. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet u ook uw geplande eco-activiteiten doorgeven.

Percelen intekenen

Dit jaar is het intekenen van percelen de grootste klus. Naast al uw gewaspercelen moet u ook uw landschapselementen (waaronder sloten) intekenen. Ook de bufferstroken vragen veel van uw aandacht.
Begin daarom op tijd!

Uiterlijk 15 mei indienen

De uiterste indieningsdatum voor de Gecombineerde opgave (GO) is 15 mei. Op deze datum moet u zich ook hebben aangemeld voor o.a. de GLB-subsidies.

GLB-subsidies

Met de GO kunt u uw bedrijf aanmelden voor de GLB-subsidies: basispremie, eco-premie, Toeslag Jonge landbouwers, Subsidie behoud zeldzame landbouwhuisdieren en de Brede weersverzekering.
De definitieve subsidieaanvraag dient u in de periode van 15 oktober t/m 30 november in.

Aanmelden eco-regeling en opgave eco-activiteiten

Aan het begin van de GO kunt u aangeven dat u aan de eco-regeling wilt deelnemen. Vervolgens kunt u bij uw percelen aangeven welke eco-activiteiten u op bepaalde percelen wilt uitvoeren. De keuze van de eco-activiteiten per perceel is afhankelijk van het gewas dat u hebt ingevuld in ‘Mijn percelen’.

Ruim opgeven, toevoegen kan niet meer
Na 15 mei kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. Het advies is om de eco-activiteiten ‘ruim’ op te geven. Voert u (een deel van) bepaalde eco-activiteiten toch niet uit? Dan kunt u deze t/m de definitieve aanvraag in het najaar verwijderen of verkleinen.