Uitleg ‘aangrenzend’ landschapselement

Voor het GLB moet een landschapselement aangrenzend aan landbouwareaal of bouwland liggen. Wat is ‘aangrenzend’?

Aangrenzend aan landbouwareaal

U mag landschapselementen meetellen voor GLB als deze grenzen aan landbouwareaal. Dit hoeft geen landbouwareaal te zijn dat u zelf in gebruik heeft. Ook kunt u deze landschapselementen inzetten voor de eco-regeling.

Aangrenzend aan bouwland

Wilt u landschapselementen inzetten als ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8)? Dan moet het element grenzen aan bouwland. Dit bouwland moet u zelf in gebruik hebben.

Wat is ‘aangrenzend’?

Een landschapselement is ‘aangrenzend’ als het landschapselement:
• Maximaal 5 meter van de landbouwgrond (of bouwland) ligt.
• Direct grenst aan een landschapselement dat aan bovenstaande regel voldoet.

Sloot of houtwal: lange zijde aangrenzend
Heeft een landschapselement een duidelijke lange en korte zijde, dan moet de lange zijde ‘aangrenzend’ zijn.