rVDM: de nieuwe manier om mesttransporten te melden

Sinds dit jaar moet u bij een mesttransport gebruik maken van het ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest’. Als u zelf mest transporteert moet u nu diverse meldingen digitaal indienen via e-CertNL. Voorafgaand en tijdens het transport moeten deze meldingen worden gedaan. Nieuw is ook dat u na het transport als afnemer of leverancier het transport altijd moet bevestigen. Ook via e-CertNL.

Gewogen en bemonsterde aan-/afvoer

Laat u de mest gewogen en bemonsterd aan-/afvoeren? Dan verandert er voor u niet veel. De vervoerder is een intermediair en verzorgd alle meldingen voor en tijdens het transport.

Forfaitair via intermediair
Voert u de mest af en laat u het transport uitvoeren door een bedrijf dat ook kan wegen en bemonsteren (intermediair)? Dan regelt de intermediair ook alle meldingen voor en tijdens het transport.

Zelf forfaitair afvoeren

Vervoert u als landbouwer zelf de mest? Dan moet u zelf de verschillende meldingen doen. U moet voor het transport eerst een vooraanmelding doen, daarna doet u een startmelding. Vervolgens kunt het transport uitvoeren. Tijdens het lossen doet u een losmelding, hierin bevestigd u o.a. het gewicht. U kunt als vervoerder het transport ook direct bevestigen.

Forfaitair transport door ‘derde’
Het blijft ook toegestaan om een ‘derde’ (geen intermediair) bijvoorbeeld een loonwerker het transport uit te laten voeren. De loonwerker doet dan ook alle meldingen tijdens het transport namens u. Hiervoor moet u de loonwerker machtigen in RVO.

Bevestiging binnen 7 dagen

Na elk transport moet u als leverancier of afnemer het transport binnen 7 dagen bevestigen. Deze bevestiging kunt u ook door een andere partij laten doen. De bevestiging kan echter niet gedaan worden door een partij die ook is betrokken bij het transport.

Melden en machtigen

De meldingen rondom het transport en ook de bevestiging doet u via e-Cert.nl. Iemand machtigen om namens u meldingen te doen regelt u via RVO.