Groenbedekking 2023: t/m februari op het land

Wilt u de eco-activiteit ‘Groenbedekking’ inzetten voor de eco-regeling? Op de betreffende percelen moet tot en met eind februari de juiste groenbemester op het land aanwezig zijn. U mag dit gewas pas vanaf maart vernietigen, dit mag alleen mechanisch.

Eco-activiteit ‘groenbedekking’

Om voor de eco-activiteit ‘groenbedekking’ in aanmerking komen moet u een juiste groenbemester hebben ingezaaid. Zie hiervoor de gewassenlijst op de site van RVO. Deze groenbemester moet tot minimaal 28 februari op het perceel aanwezig zijn.

‘Levend’ gewas, uitzondering in 2023

Eén van de voorwaarden is dat in januari en februari daadwerkelijk een gewas wordt geteeld. Als het gewas doodvriest wordt niet meer aan deze voorwaarde voldaan. Om het doodvriezen van het gewas vóór of in deze periode te voorkomen is het advies om een winterhard gewas te telen. RVO geeft aan dat voor het jaar 2023 coulant met deze voorwaarde wordt omgegaan. Als het gewas door de vorst is afgestorven, moet de bodem in deze periode wel bedekt zijn met dit afgestorven gewas.

Mechanisch onderwerken

Een andere voorwaarde is dat het gewas alleen mechanisch mag worden vernietigd. U mag het gewas dus niet doodspuiten.