Mestboekhouding 2022: controleer de laatste puntjes

Het einde van het jaar is weer inzicht. De mestboekhouding loopt per kalenderjaar. Aan het einde van het jaar moet u diverse zaken geregeld hebben. Welke zaken moet u wellicht nog even controleren?

Productierechten

Heeft u pluimvee- varkens of fosfaatrechten nodig of over? U kunt deze rechten t/m 31 december overdragen. Na 31 december geldt de overdracht voor het volgende kalenderjaar.

Mestverwerkingsplicht

Heeft u een mestverwerkingsplicht? Dan moet u per kalenderjaar voldoende mest hebben verwerkt. Het is ook mogelijk om uw mestverwerkingsplicht over te dragen middels een VVO.
Als u meer mest verwerkt heeft dan u verplicht bent dan kunt u de mestverwerkingsplicht van een ander overnemen (VVO). De overdracht van VVO’s meldt u ook uiterlijk 31 december.

Wilt u voor uw mestverwerking gebruik maken van een ‘Driepartijenovereenkomst’? Zorg dat u deze overeenkomst uiterlijk 31 december bij RVO meldt.

Mestplaatsingsruimte

Heeft u wat te veel dierlijke mest aangevoerd dan kunt u wellicht gebruik maken van de fosfaatverrekening.

Indien u organische stof rijke mest gebruikt heeft op uw bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’, dan kunt u een hogere fosfaatnorm aanvragen.

Beide zaken moet u uiterlijk 31 december regelen bij RVO.