GLB: vanaf 2023 rekening houden met bufferstroken

Voor de ‘Meststoffenwet’ is de invoering van de verplichte bufferstroken met een jaar uitgesteld. Dit geldt niet voor de conditionaliteit in het kader van het GLB. Om in aanmerking te kunnen komen voor o.a. de basispremie moet u vanaf 2023 rekening wel houden met bufferstroken.

Voor GLB-subsidies voldoen aan conditionaliteit

Wilt u in aanmerking komen voor de basispremie, de eco-premie en/of een ANLb-vergoeding? Dan moet u o.a. aan de conditionaliteit voldoen, waaronder de GLMC’s. Hieronder valt ook het hanteren van bredere bufferstroken langs droge en natte sloten (GLMC 4 en 10).

Geen meststoffen, geen gewasbeschermingsmiddelen

Op de verplichte bufferstroken mag u geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Is het perceel, inclusief bufferstrook, grasland? Dan mag u de bufferstrook wel beweiden.

Inzichtelijk in ‘Mijn percelen’ van RVO

RVO heeft aangegeven dat de bufferstroken (waarschijnlijk) vanaf februari 2023 kunt bekijken in ‘Mijn percelen’. De bufferstrook worden dan in een aparte kaartlaag getoond.