Investeringssubsidie – vervolg op ‘Groen-economisch herstel’

U kunt t/m 31 januari 2023 subsidie aanvragen voor een heel aantal verschillende fysieke investeringen. Bekijk of op de investeringslijst ook voor u interessante investeringen staan.

Vervolg ‘Investeren in groen-economisch herstel’

Deze subsidieregeling ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ is een vervolg op de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Voor deze subsidieregeling was eind 2021/begin 2022 veel belangstelling.

Investeringslijst

De investeringen, die voor de subsidie in aanmerking komen, staan vermeld op de (aangepaste) Investeringslijst. U kunt voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Voor Jonge landbouwer geldt nu geen hoger subsidiepercentage.

Minimale subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering(en) minimaal € 20.000 subsidie aan. Dit betekent dat uw investering minimaal € 50.000 moet bedragen.

Toewijzing op basis van punten

De aanvraag met de hoogste punten komt het eerste voor subsidie in aanmerking. Op de investeringslijst kunt u het aantal punten per investering vinden.