Stapelen eco-activiteiten mogelijk

Binnen de eco-regeling van het nieuwe GLB kunt u soms meerdere eco-activiteiten op een perceel toepassen. Afhankelijk van de combinatie mag u alleen het hoogste aantal punten en de hoogste waarde kiezen. Bij andere combinaties mag u zelfs de punten en waarden van de betreffende eco-activiteiten bij elkaar optellen.

Voorbeelden stapelen eco-activiteiten

Hieronder staan twee voorbeelden van het combineren van ‘eco-activiteiten’.

Hoogste punten en waarde

Bestaat de eco-activiteit op uw  perceel uit één ‘handeling’? Bijvoorbeeld de teelt van luzerne? Dit is zowel eco-activiteit rustgewas als stikstofbindend gewas mogelijk. U mag dan per thema het hoogst aantal punten tellen. Ook geldt de hoogste waarde van de toegepaste eco-activiteiten.

Optellen punten en waarden

Voert u bij een gewas verschillende ‘handelingen’ per eco-activiteit uit? Dan mag u de punten en de waarden bij elkaar optellen. Heeft u bijvoorbeeld een perceel grasland? Dan kunt u, indien van toepassing, de eco-activiteiten ‘langjarig grasland’ en ‘dag en nacht weiden’ beide toepassen. U mag de punten en de waarden bij elkaar optellen.

Tabel ‘Eco-activiteiten stapelen’

Op de site van RVO vindt u de tabel ‘Eco-activiteiten stapelen’. Bij het samenvoegen van eco-activiteiten zijn er drie opties:

  • Grijze kleur: De eco-activiteiten kunt u niet combineren.
  • Groen kleur: De eco-activiteiten mag u combineren. Het hoogste aantal punten (per thema) en de hoogste waarde telt.
  • Blauwe kleur: De eco-activiteiten mag u combineren. Het zijn verschillende ‘handelingen’ waardoor u de punten en de waarden per eco-activiteit bij elkaar kunt optellen.