Wijzigingen EA-vanggewas tijdig doorgeven

Vult u de EA-verplichting in met vanggewassen? Zorg dan dat deze vanggewassen ook goed in de Gecombineerde opgave staan. Klopt het ingevulde gewas nog? Moet de inzaaidatum worden gewijzigd? Geef dit op tijd door.

Ander gewas

Zaait u een ander EA-vanggewas dan u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven? Vul dit nieuwe gewas in.

Ander perceel

Zaait u het vanggewas op een ander perceel? Geef deze wijziging uiterlijk op de inzaaidatum van het vanggewas op het nieuwe perceel door. Verwijder ook het vanggewas op het perceel waarop u deze (toch) niet gaat telen.

Gewijzigde zaaidatum

Het EA-vanggewas moet minimaal 8 weken op het land blijven staan. De inzaaidatum is daarbij bepalend. Zaait u het EA-vanggewas op een andere datum? Geef deze wijziging uiterlijk op de dag van zaaien door. Meld u de gewijzigde zaaidatum later dan de werkelijke zaaidatum? Dan is de datum waarop u het heeft gemeld de datum waarop de verplichte 8 weken teeltperiode start.

Wijziging categorie

Kiest u ervoor om de vergroening in te vullen met een andere categorie dan opgegeven? Dit moet u dit, ook uiterlijk 15 oktober, bij RVO melden.