GLB-voorschot uiterlijk 26 september aanvragen

Wilt u een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022 ontvangen? Zorg er dan voor dat u dit uiterlijk 26 september aanvraagt. Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht.

Uiterlijk 26 september aanvragen, indien niet eerder aangevraagd

U kunt het voorschot t/m aanstaande maandag aanvragen bij RVO. Heeft u het voorschot eerder dit jaar al aangevraagd? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Uitzondering op bedrag per betalingsrecht

Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht. Echter als u meer betalingsrechten dan subsidiabel areaal heeft, dan telt het aantal subsidiabele hectares. Rechten uit de Nationale reserve tellen niet mee.

Minimaal € 400

U kunt alleen een uitbetaling ontvangen als het totale voorschotbedrag € 400 of hoger is.