Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei in GO opgeven

U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven, dat u gebruik wilt maken van hogere fosfaatgebruiksnormen o.b.v. grondmonsters (fosfaatdifferentiatie). U doet dit door in de Gecombineerde opgave meerdere vinkjes te zetten. Daarnaast moet u per gewasperceel de analyseresultaten invullen. Bij meerdere monsters per topografisch perceel geeft u het gewogen gemiddelde van het betreffende topografisch perceel door.

Opgave uiterlijk 15 mei

Als u gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie moet u dit uiterlijk 15 mei met de Gecombineerde opgave (GO) doorgeven. Geeft u dit later door dan kan u hiervoor een boete krijgen.

‘Alle’ klassen aanvinken

In de GO wordt onderscheid gemaakt tussen de klasse ‘arm’ en de klassen ‘laag, neutraal of ruim’. Heeft u ook percelen die in de klasse ‘arm’ vallen? Vink dan beide opties aan.

Gegevens per perceel

Naast de ‘algemene’ vinkjes moet u bij elk perceel, waarvoor u een hogere fosfaatgebruiksnorm wilt toepassen, het vinkje ‘Extra fosfaat’ zetten. Vervolgens moet u de (gewogen gemiddelde) analyseresultaten invullen. Er zijn twee opties:

  • PAL- en/of Pw-getal. U maakt dan gebruik van de overgangsregeling.
  • PAL en P-CaCl2 (P-PAE). U gaat dan uit de nieuwe fosfaatbepaling (met dubbele indicator) die geldt per 2021.

Eén optie

U kunt maar één van de twee opties kiezen. Dit houdt in dat u, per perceel, moet kiezen tussen de oude of de nieuwe methode.