Gecombineerde opgave 2021 van start

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde opgave 2021 in te vullen? Dan kunt u deze nu indienen. De indieningsperiode loopt t/m 15 mei. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vragen flink verminderd.

GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave kunt u de gebruikelijke subsidies aanvragen, zoals de basis- en vergroeningspremie, toeslag Jonge landbouwers, graasdierpremie en SNL-a. Maar ook de Brede weersverzekering vraagt u met de GO aan.

Registratie in orde

Voor het aanvragen van subsidies moet de registratie van uw bedrijf in orde zijn. Zo moet u uiterlijk 15 mei als actief landbouwer (met de juiste SBI-codes) bij KVK geregistreerd staan. Is landbouw niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteiten ‘niet onaanzienlijk zijn’. Deze accountantsverklaring moet u ook uiterlijk 15 mei indienen bij RVO.

Blokkerende zeggenschap Jonge landbouwer

Wilt u als Jonge landbouwer de toeslag Jonge landbouwers aanvragen? Dan moet u uw ‘blokkerende zeggenschap’ opnemen in uw overeenkomst of akte. Belangrijk is om dit uiterlijk 15 mei te regelen. Ook is het raadzaam dat u op die datum de ‘blokkerende zeggenschap’ bij KVK heeft geregistreerd.

Vragenlijst

Naast de gebruikelijke vragen over uw bedrijf, dieren en grond, worden ook dit jaar weer vragen gesteld over o.a. het uitrijden van vaste mest en drijfmest op gras- en bouwland. Maar ook vragen over de melkproductie, BEX en beweiding van graasdieren komen voorbij.

Controles en overzichten

Binnen de GO zijn diverse controles ingebouwd en worden veel overzichten getoond. Maak hier gebruik, zodat u kunt nagaan of u uw GO goed hebt ingevuld.