Nieuwe Milieulijst en Energielijst beschikbaar

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dan kunt u mogelijk fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet wel op de ‘Milieulijst 2021’ of ‘Energielijst 2021’ staan. Ga bij een dergelijke investering na of dit het geval is. Het kan een leuk verschil maken.

Vamil en/of MIA

Investeringen die op de ‘Milieulijst 2021’ staan, komen in aanmerking voor de Vamil (willekeurig afschrijving) en/of MIA (extra aftrekpost). Ten opzichte van 2020 zijn diverse bedrijfsmiddelen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Ook investeringen in stallen, die aangepast of gebouwd worden volgens de ‘Maatlat Duurzame stal’ (MDV), kunnen in aanmerking komen. Dit geldt ook voor investeringen in het kader van de ‘Maatlat Schoon Erf’ (MSE). Meer informatie over de Vamil, de MIA en de Milieulijst kunt u vinden op de site van RVO.

EIA

Investeert u in energiebesparende maatregelen? Dan kunt u wellicht (ook) voor EIA in aanmerking komen. Deze extra aftrek kunt u toepassen, indien de investering op de ‘Energielijst 2021’ staat. Het kan gaan om investeringen in gebouwen, processen en transportmiddelen. Meer informatie over de EIA kunt u vinden op de site van RVO. Ook de Energielijst is daar te bekijken.

Duurdere investering toch interessant?

Indien u een investering wilt doen, dan is het raadzaam om na te gaan of de investering op één van bovengenoemde lijsten staat. Staat de investering hier niet op? Dan kan het zijn dat een vergelijkbare investering wel op de lijst staat. Bijvoorbeeld als deze milieuvriendelijker is of meer energie bespaart. Als u hiermee wel voor fiscaal voordeel in aanmerking komt, kan een duurdere investering toch interessanter zijn.