Meld maisteelt op zand- en löss uiterlijk 15 februari

Wilt u mais gaan telen op zand- en/of lössgrond? Dan moet u de percelen waarop u mais gaat telen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. U bent verplicht om deze melding te doen. Op een perceel zonder melding mag u geen mais telen.

Melden bij RVO

U moet de maispercelen uiterlijk 15 februari gemeld hebben bij RVO. Op een gemeld perceel mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden.

Eerst ‘Mijn percelen’ bijwerken

Eerst moet u in ‘Mijn percelen’ de percelen waarop u mais wilt gaan telen intekenen en het gewas mais opgeven. Vervolgens kunt u de melding doen via mijn.rvo.nl. In de melding worden automatisch de maispercelen uit uw perceelsregistratie opgehaald.

Opgave wijzigen

U kunt t/m 15 februari percelen aan- of afmelden en de oppervlakte aanpassen. Na 15 februari kunt u alleen nog percelen afmelden of het oppervlakte verkleinen. Ook bij deze wijzigingen moet u eerst de perceelsregistratie bijwerken voordat u de melding doorgeeft.

Altijd melden bij twijfel

Weet u nog niet zeker of u op een perceel mais gaat telen, omdat u nog twijfelt over het bouwplan. Of u weet nog niet wie het perceel gaat gebruiken (huren)? Dan is het advies om deze percelen aan te melden. De melding blijft het hele jaar van toepassing op het perceel. De volgende gebruiker moet dan wel rekening houden met de uitgestelde uitrijdatum voor drijfmest.

Melding intrekken door melder

Wil de ‘volgende gebruiker’, uit bovenstaande situatie, een ander gewas telen en het perceel voor 15 maart bemesten? Dat kan alleen wanneer de oorspronkelijke melder de melding intrekt.