Fosfaattoestand met PAL/Pw soms gunstiger met monster voor 2021

Vanaf 2021 moet u, voor de fosfaatdifferentiatie, de fosfaattoestand van uw bodem bepalen op basis van het PAL- en P-PAE-getal. Heeft u een grondmonster met een monsterdatum van uiterlijk 31 december 2020? Dan mag u de fosfaattoestand nog bepalen op basis het PAL- getal of Pw-getal, zolang het grondmonster geldig is. In sommige situaties kan dit gunstiger zijn.

‘Oude’ grondmonsters nog geldig

Vanaf 2021 bepaalt u de fosfaattoestand van zowel uw gras- als uw bouwland op basis van de indicatoren PAL- en P-PAE-getal. Heeft u ‘oude’ grondmonsters? Of laat u uiterlijk 31 december 2020 nog grondmonsters nemen? Dan blijven deze grondmonsters geldig, mits het grondmonster op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder is dan 4 jaar. Hierbij is de monsterdatum bepalend.

Bepalen fosfaattoestand

Zijn bij de grondmonsters, die uiterlijk eind dit jaar zijn genomen, alleen het PAL- en/of Pw-getal bepaald? Dan mag u, ook vanaf 2021, op basis van het PAL-getal (voor grasland) of het Pw-getal (voor bouwland) de fosfaattoestand bepalen.

Soms keuze

Is bij uw ‘oude’ grondmonsters (monsterdatum uiterlijk 31 december 2020) naast het PAL-getal ook het P-PAE-getal geanalyseerd? Dan kunt u kiezen of u de fosfaattoestand bepaalt op basis van PAL- (of Pw-getal), of op basis van de twee indicatoren PAL- en P-PAE-getal. In bepaalde gebieden kan de bepaling van de fosfaattoestand op basis van alleen PAL- of Pw-getal gunstiger uitvallen.