Subsidie Jonge Landbouwers 2020 vanaf 7 december

Vanaf 7 december wordt de subsidie voor ‘Jonge landbouwers’ weer opengesteld. Een aanvraag kan t/m 12 februari 2021 worden ingediend. Iedere provincie heeft een investeringslijst opgesteld. Bij nagenoeg iedere provincie is de lijst gelijk. De lijst is t.o.v. vorig jaar met enkele categorieën uitgebreid.

Openstelling en subsidiebedrag

U kunt subsidie ontvangen voor maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Bij een samenwerkingsverband is dit o.a. afhankelijk van het eigen vermogen van de Jonge landbouwer of het aantal niet Jonge landbouwers in een samenwerkingsverband. Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.

Jonge landbouwer

U bent volgens de subsidieregeling ‘Jonge landbouwer’ als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar.
  • U heeft langdurige zeggenschap in het bedrijf.
  • U heeft niet eerder zeggenschap gehad/gekregen in een ander landbouwbedrijf.
  • U bent voldoende vakbekwaam (opleiding of ervaring).

Investering

U ontvangt alleen subsidie voor een investering die op de provinciale lijst staat. De meeste provincies hebben de volledige lijst opengesteld. De enige uitzonderingen zijn de provincies Drenthe en Friesland. Daar is een windmolen niet subsidiabel. Verder is de investeringslijst uitgebreid met ‘duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling’ en investeringen voor de ‘verwerking en opslag van enkelvoudige grondstoffen’. De investeringslijst zal binnenkort op de site van RVO worden gepubliceerd.

Punten

Aan iedere investering zijn een aantal punten toegekend. Hoe hoger het puntenaantal, hoe eerder u in aanmerking komt voor subsidie.

Aanvragen via RVO

Aanvragen kan vanaf 7 december via mijn.rvo.nl.