Basis- en vergroeningspremie 2020 bekend

Onlangs is de basis- en vergroeningspremie 2020 vastgesteld. De uitbetaling start vanaf 1 december. Bij de uitbetaling wordt een budgetkorting toegepast. Heeft u eerder dit jaar een voorschot ontvangen? Dan wordt dit met uw uitbetaling verrekend.

Basis- en vergroeningspremie

De basispremie 2020 is vastgesteld op € 259,73 per ha. De vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare.

Overige subsidies

De hoogte van de toeslag Jonge landbouwers is nog niet bekendgemaakt. Ook is op dit moment nog niet bekend of een budgetkorting wordt toegepast op de eerder vastgestelde graasdierpremie van € 23 per schaap en € 153 per rund.

Budgetkorting

In 2020 wordt geen Nationale budgetkorting opgelegd. Wel gaat een Europese budgetkorting gelden van 2 tot 4%. Deze korting wordt toegepast op rechtstreekse betalingen waarbij de eerste € 2.000 is vrijgesteld van korting.

Uitbetaling

De uitbetaling van de basisbetaling start op 1 december. De verwachting is dat uiterlijk 31 december 2020 ten minste 95% van de aanvragers een uitbetaling van de basispremie ontvangen. Indien mogelijk worden dan ook de vergroeningspremie en de toeslag Jonge landbouwers uitbetaald.

Graasdierpremie

Heeft u graasdierpremie aangevraagd? De graasdierpremie voor runderen en schapen wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2021 uitbetaald.

Verrekenen voorschot

Heeft u eerder dit jaar een voorschot ontvangen? Dan wordt dit voorschot verrekend met de uitbetaling.