Extra vragen in gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave 2020 zijn veel extra vragen opgenomen. De meeste vragen worden gesteld vanwege de Landbouwtelling en zijn vooral voor bepaalde ‘statistieken’ van belang. Diverse vragen zijn in eerdere jaren ook al eens gesteld.

Algemene vragen

Veel van de extra vragen zijn redelijk eenvoudig te beantwoorden. Deze gaan bijvoorbeeld over de bedrijfsleiding, bedrijfsopvolging, overige grond, beregening en dergelijke.

Huisvesting

Bij het onderdeel ‘huisvesting’ moet u, afhankelijk van het stalsysteem (Rav-code), aanvullende vragen beantwoorden. Dit gaat bijvoorbeeld over de vloeruitvoering en/of de uitloop voor uw dieren. Ook voor uw geiten en nertsen moet u nu huisvestingsvragen beantwoorden.

Dierlijke mest

Gebruikt u vaste mest en drijfmest? Dan moet u aangegeven welk aandeel vaste mest is en welk aandeel drijfmest. Daarnaast moet u de verdeling op bijv. grasland en bouwland invullen. Daarnaast moet u voor zowel grasland als bouwland aangeven welke aanwendingstechnieken u heeft gebruikt en of u de mest heeft verdund met water.

Mestopslag

Ook moet u dit jaar vragen beantwoorden over de opslag van vaste mest en drijfmest, inclusief uw  opslagcapaciteit per mestsoort.

Overige vragen

Naast bovenstaande verdienen ook onderstaande vragen extra aandacht:

  • Verbrede landbouw met daarbij per activiteit het aandeel van de totale opbrengst op het bedrijf.
  • Aanwezigheid ‘Veiligheidsplan’ (met gezondheids- en veiligheidsrisico’s).
  • Geproduceerde melk van runderen in 2019. En de hoeveelheid die u eventueel zelf heeft verzuiveld.