Vanaf 2020 geen verhoging mestnormen melkvee

Het is nog onzeker of de normen en diercategorieën van melkvee worden aangepast. Wel is bekendgemaakt, dat de voorgestelde aanpassingen voor 2020 voor hoogproductieve melkkoeien niet doorgaan. Ook de normen voor zelfzuivelaars worden niet aangepast. Of de voorgestelde lagere forfaits voor de overige melkkoeien doorgaan is afhankelijk van het aantal fosfaatrechten t.o.v. het sectorplafond.

Hoogproductieve koeien en zelfzuivelaars

Eerder dit jaar zijn voor 2020 diverse wijzigingen aangekondigd. Een aantal zijn met minimaal één jaar uitgesteld. Dit geldt voor de volgende situaties.

  • Is de melkproductie op uw bedrijf hoger dan 10.624 kg? Dan blijft de mestproductie per koe ongewijzigd. De ‘melkveetabel’ wordt niet naar boven toe uitgebreid.
  • Bent u zelfzuivelaar? Dan moet u ook in 2020 nog steeds rekenen met een melkproductie van 7.500 kg met 26 ureum.

Andere aanpassingen melkkoeien onzeker

Ligt uw melkproductie lager dan 10.624 kg? Dan mag u mogelijk vanaf 2020 rekenen met lagere mestproductienormen per koe. Voorwaarde is wel dat het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond komt. Of dit lukt hangt nauw samen met het aantal transacties van fosfaatrechten met korting (20%) in de komende maanden. Of de verlaging wordt doorgevoerd, zal pas aan het einde van dit jaar bekend zijn.