Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij binnenkort open

Overweegt u om te stoppen met uw varkenshouderij of de varkenstak? De subsidie ‘Sanering Varkenshouderij’ wordt binnenkort opengesteld. Om deel te kunnen nemen moet uw bedrijf in concentratiegebied Oost of Zuid liggen en er moet sprake zijn van een overbelaste geursituatie.

Aanmelding en toewijzing

De subsidie wordt opengesteld van 25 november 2019 t/m 15 januari 2020 (17:00 uur). De subsidie voorziet in een vergoeding voor de varkensrechten die u moet laten vervallen en het waardeverlies van de stallen die u saneert. Locaties met de hoogste geurbelasting (geurscore) komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

U kunt niet deelnemen als u een ‘stopper’ bent in het kader van het Actieplan Ammoniak.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden van de regeling zijn:

  • U moet op de betreffende locatie stoppen met het houden van varkens. Ook mag u op deze locatie geen andere diersoorten uit de intensieve veehouderij (meer) houden.
  • U moet uw melding en/of vergunningen ten behoeve van het houden van varkens of andere diersoorten uit de intensieve veehouderij intrekken of aanpassen.
  • U moet uw varkensstallen, mestkelders, mest- en voersilo’s slopen.
  • U mag op een andere locatie niet starten met het houden van varkens.

Geen verplichting tot deelname na aanmelding

Meldt u zich aan? Dan weet u uiterlijk 15 april 2020 of u voor subsidie in aanmerking komt. U ontvangt dan een beslisbrief met een overeenkomst die ondertekend retour gestuurd moet worden. U geeft daarmee pas definitief aan dat u deelneemt aan de saneringsregeling. Dit betekent dat u uw aanvraag kunt indienen en pas later definitief hoeft te beslissen. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag tijd en rekenwerk kost.