Onderzaai mislukt vanggewas overzaaien toegestaan

Teelt u gangbare snijmais op zand- of lössgrond en is uw onderzaai door o.a. droogte mislukt? Dan mag u onder voorwaarden na de oogst het vanggewas overzaaien. U mag de snijmais ook na 1 oktober oogsten. Het overgezaaide vanggewas hoeft u volgend jaar niet als hoofdteelt te telen.

Onderzaai mislukt, niet voldaan

Na de teelt van (snij)mais op zand- en lössgrond bent u verplicht om een vanggewas te telen. Dit betekent dat alleen inzaaien niet voldoende is, het vanggewas moet de bodem ook voldoende bedekken. Mislukt de onderzaai? Dan bent u verplicht om één van de andere opties te kiezen.

Andere bestaande opties

Om alsnog een geslaagd vanggewas te telen kunt u de snijmais voor 1 oktober oogsten en het vanggewas inzaaien. Echter dan is de mais niet in alle gevallen oogstrijp. Als alternatief kunt u uiterlijk 31 oktober een wintergraan inzaaien, welke u volgend jaar als hoofdteelt teelt. Beide opties kunnen voor u onaantrekkelijk zijn.

Versoepeling RVO

Vanwege de extreme weersomstandigheden in 2019 heeft RVO een versoepeling aangekondigd. U mag, bij een mislukte onderzaai, alsnog een vanggewas inzaaien. U zaait het vanggewas direct na de oogst van de snijmais. Het oogsten van de snijmais en de overzaai mogen ook na 1 oktober plaatsvinden. U mag het vanggewas na 1 februari vernietigen.

Mogelijke gewassen

U mag in deze situatie één van de volgende gewassen telen: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver.

Eenmalige versoepeling, wel onderzaai aantonen

Het is een versoepeling van de handhaving en geldt alleen voor 2019. U moet bij een controle kunnen aantonen dat u onder de juiste omstandigheden onderzaai heeft toegepast. U kunt de facturen van de loonwerker en het zaaizaad als bewijs gebruiken.