Formulier beschikbaar voor melden hoofdteelt wintergraan na snijmais

Bent u van plan om na de oogst van uw snijmais op zand- en lössgrond een wintergraan te telen als verplicht vanggewas? Dan moet u uiterlijk 1 oktober aan RVO doorgeven dat u dit vanggewas volgend jaar als hoofdteelt gaat telen. Hiervoor is inmiddels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ beschikbaar.

Via apart formulier melden

U moet het verplichte vanggewas dat u volgend jaar als hoofdteelt gaat telen melden via een digitaal formulier op de site van RVO. Dit formulier moet u uiterlijk 1 oktober 2019 invullen. U geeft daarbij de perceelnummers op van de betreffende percelen waarop het wintergraan geteeld wordt. Daarnaast moet u verklaren dat u uiterlijk 31 oktober op die percelen het wintergraan inzaait.

Ook opgave GO

Met het invullen van het aparte formulier, wijzigt u uw Gecombineerde opgave (GO) niet. Het advies is om het gekozen vanggewas ook via uw GO door te geven.