Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Heeft u in 2019 teveel fosfaat op uw grond gebruikt? U kunt deze overschrijding middels ‘fosfaatverrekening’ onder voorwaarden met 2020 verrekenen. Dit kan alleen indien de overschrijding lager is dan 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet zich uiterlijk 31 december van dit jaar bij RVO aanmelden.

Maximaal 20 kg per ha bouwland

U kunt alleen fosfaatverrekening toepassen wanneer de overschrijding op uw bedrijf niet meer is dan 20 kg fosfaat per ha bouwland. Indien het overschot groter is dan 20 kg per ha bouwland dan mag u de fosfaatverrekening geheel niet toepassen.

Verrekenen met 2020

De hoeveelheid fosfaat die u verrekent, moet u het daaropvolgende jaar volledig compenseren. Uw fosfaatgebruiksruimte van 2020 wordt in feite dus verlaagd met de te verrekenen overschrijding uit 2019. Indien u in 2020 de aangepaste fosfaatgebruiksnorm overschrijdt, vervalt de fosfaatverrekening. U kunt dan alsnog een boete krijgen over het jaar 2019.

Alleen voor gebruiksnormen

U mag de fosfaatverrekening niet toepassen op de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Voor de berekening hiervan moet u altijd uitgaan van de fosfaatplaatsingsruimte zonder fosfaatverrekening.