Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen

Bent u vleeskalverenhouder? En wilt u gebruikmaken van de subsidie voor investeren in welzijnsvriendelijke stalvloeren en/of voor investeren in emissiearme stalsystemen? Dan kunt u deze subsidies t/m 30 september aanvragen. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Welzijnsvriendelijke stalvloeren

Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren bestaan uit een roostervloer met een indrukbare toplaag. Deze zachte vloeren geven meer ligcomfort dan de gangbare vloeren voor vleeskalveren. U kunt de subsidie aanvragen bij nieuwbouw en/of bij aanpassing van uw bestaande stalvloeren.

Ammoniakreductie in stallen

Wilt u investeren in een emissiearm stalsysteem? U kunt voor subsidie in aanmerking komen als het emissiearme stalsysteem vermeld staat op de zogenaamde ‘Rav-lijst’.

Tweede openstelling

In 2018 zijn de subsidies ‘Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren’ en ‘Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren’ ook opengesteld geweest. U kunt nu dezelfde subsidies t/m 30 september (17.00 u) aanvragen. U dient uw aanvraag in bij RVO.

 

Toewijzing via puntensysteem

De toewijzing van de subsidie vindt plaats op basis van een puntensysteem. Het moment van aanvraag is daardoor niet van belang, mits uw aanvraag tijdig wordt ingediend.