BEX-berekening vastleggen in uw administratie

Heeft u melkvee? En berekent u de stikstof- en fosfaatproductie van uw dieren met BEX? Dan bent u vanaf 2019 verplicht om de BEX-berekening tijdig in uw administratie op te nemen. Daarnaast zijn enkele rekenregels en normen voor BEX 2019 aangepast.

Uiterlijk 1 februari

Vanaf dit jaar bent u verplicht om uw BEX-berekening (Bedrijfsspecifieke excretie melkvee) in uw administratie op te nemen. Dit moet uiterlijk 1 februari van het opvolgende jaar gebeuren. Uw moet bijvoorbeeld de uitdraai van de BEX-berekening 2019 uiterlijk 1 februari 2020 in uw administratie opnemen. De uitdraai moet voorzien zijn van een datum.

Wijziging BEX

Als u uw BEX-berekening op een later tijdstip aanpast, dan moet u ook deze aangepaste versie in uw administratie opnemen. De oorspronkelijke BEX-berekening moet u in uw administratie blijven bewaren.

Aanpassing rekenregels en normen

Voor de BEX-2019 zijn enkele rekenregels en normen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De samenstelling van vers gras wordt nu gebaseerd op de verhouding tussen productiegras en natuurgras.
  • Voor de afvoer van fosfor in de melk wordt nu gerekend met het gemeten fosforgehalte (i.p.v. forfaits).
  • De energiebehoefte van kalveren is aangepast.
  • In de berekening van de ammoniakemissie zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.