Dit jaar geen extra droogtemaatregelen

Ondanks de droogte in 2019 zijn er geen extra maatregelen aangekondigd t.a.v. ‘mest’. Ook wordt het voorschot op de uitbetaling rechtstreekse betalingen (GLB) niet eerder uitbetaald. Er zijn wel bestaande regelingen waar u eventueel gebruik van kunt maken.

Mestregelgeving reeds versoepeld

Er komt nu geen versoepeling van maatregelen vanwege de droogte. De reden hiervan is dat enkele droogtemaatregelen, die in 2018 van toepassing waren, inmiddels zijn opgenomen in de wetgeving. Deze zijn daardoor ook nu van toepassing. U mag onder voorwaarden:

  • T/m 15 september drijfmest uitrijden op bouwland (was t/m 31 augustus).
  • Op zand- en lössgrond t/m 31 augustus grasland vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing.

GLB en overmacht

Kunt u door de droogte niet aan de voorwaarden voldoen voor rechtstreekse betalingen (o.a. de betalingsrechten)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht door droogte. Er moet wel sprake zijn van een bepaald neerslagtekort:

  • Bij zand- en lössgronden minimaal 250 millimeter.
  • Bij overige grondsoorten minimaal 300 millimeter.

Overbruggingskrediet

Heeft u door de droogte een tekort aan liquide middelen? Dan kunt u bij RVO een ‘Verklaring overbruggingskrediet’ aanvragen. Hiervoor is binnenkort een formulier beschikbaar op de website van RVO. U kunt dan, met de door RVO bepaalde prognose voor de uit te keren bedrijfstoeslag, een overbruggingskrediet aanvragen bij de bank.