Groenbemester uiterlijk 15 september zaaien voor gebruiksnorm

Gaat u dit najaar een groenbemester telen? U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een stikstofgebruiksnorm. Vanaf 2019 heeft u 2 weken langer de tijd om de groenbemester in te zaaien. U moet deze uiterlijk 15 september ingezaaid hebben. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.

Uiterlijk 15 september inzaaien

Wilt u gebruikmaken van de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester? Vanaf dit jaar moet u de groenbemester dan uiterlijk 15 september inzaaien. Hiermee sluit deze uiterste inzaaidatum aan op de eveneens gewijzigde uitrijperiode van drijfmest op bouwland.

Overige voorwaarden

Wanneer u de gebruiksnorm wilt toepassen, dan moet u ook voldoen aan de minimale teelttermijn. Deze is op kleigrond minimaal 8 weken, na deze 8 weken mag u de groenbemester omploegen. Teelt u de groenbemester op zand-, löss- of veengrond? Dan mag u de groenbemester pas na 1 december omploegen.

Gebruiksnorm ongewijzigd

De gebruiksnorm blijft t.o.v. van vorig jaar gelijk. Echter teelt u de groenbemester op zand- en lössgrond dan telt vanaf 2019 de gebruiksnorm enkel volledig mee wanneer u de groenbemester teelt na graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas. In alle andere gevallen wordt de gebruiksnorm voor de groenbemester gehalveerd.